Φορολογικά

Φορολογικά

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Σε ένα φορολογικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, διευρύνουμε διαρκώς το φάσμα των γνώσεων μας, έχοντας ως βασικό κριτήριο την κάλυψη όλων των φορολογικών αναγκών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών.

Με απώτερο στόχο την πλέον όρθη διαχείριση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, οι φοροτεχνικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Παροχή συμβουλών για την βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης της επιχείρησης

Υποστήριξη για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

Υποβολή δηλώσεων Νομικών Προσώπων

Ενημέρωση και καθοδήγηση για κάθε νέα ισχύουσα νομοθετική διάταξη

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε9)