Επιχειρηματικά Σχέδια

Επιχειρηματικά Σχέδια

Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός λειτουργεί σαν πυξίδα προς την βιωσιμότητα, την κερδοφορία, την ευημερία της επιχείρησης και την συνεχή βελτίωσή της. Βοηθάει την επιχείρηση να κατανοήσει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον στο οποίο ενεργεί και να σχεδιάσει τους στόχους και τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.

Το επιχειρηματικό  σχέδιο είναι απαραίτητο σε επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών καθώς και χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασιζόμενοι στην εμπειρία μας και στην διαρκή επαφή με κάθε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης που προκηρύσσεται, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, με στόχο την αξιοποίηση κάθε δυνατής χρηματοδότησης.

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες κάθε επιχείρησης διαφέρουν, μελετάμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κατόπιν προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, και πιο συγκεκριμένα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Έλεγχος επιλεξιμότητας  του επενδυτικού σχεδίου

Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων

Αξιολόγηση των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του επενδυτή

Επιλογή του κατάλληλου προγράμματος χρηματοδότησης

Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και υποβολή του στον αρμόδιο φορέα

Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της πρότασης και ενημέρωση

Συνεχής υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, έως την τελική λήψη της χρηματοδότησης