Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων

Πληροφορίες προγράμματος

Στις 7 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση του Προγράμματος για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: από 18/12/2017 έως 15/05/2018.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:
  1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
  2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
  3. Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας.
  4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

 • Ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω.
 • Ξενώνες νεότητας.

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο. Μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση επιφέρει επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας χρηματοδότησης.

Τουριστικά γραφεία

 • Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199).
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 • Αθλητικός τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός- αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
 • Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
 • Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές.
 • Άλλες ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά. π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.

Το ύψος της δημόσιας επιχορήγησης καθορίζεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό αυτό διευρύνεται στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
1Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος80%
2Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος100%
3Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισηςμέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό
συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών
της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€
4Προβολή / Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσειςμέχρι 15.000€
5Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλουμέχρι 40.000 €
6Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικούμέχρι 10.000€
7Μεταφορικά μέσαμέχρι 25.000€
8Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίουμέχρι 4.000 €

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στη Δράση. 

Η καταβολή της προβλεπόμενης επιδότησης στα έργα που θα επιλεχθούν δύναται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, έως και σε τρεις δόσεις (2 ενδιάμεσες και 1 τελική). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής μέχρι το 40% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν θα πραγματοποιηθεί με  συγκριτική βαθμολόγηση, βασισμένη σε κριτήρια που σχετίζονται με την εμπειρία των μετόχων, τα ίδια κεφάλαια και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο επιλεξιμότητας, τον υπολογισμό της βαθμολογίας, την υποβολή και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την δυνατότητα ένταξης σας σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Ονοματεπώνυμο

E-mail

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Διαθέτετε υφιστάμενη επιχείρηση;

Σε ποιον τομέα δραστηριοποιείστε ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε;

Σχόλιο